All items – Eric Stepniewski

All items

094M - Candlestick

Eric Stepniewski

2.000 €

094L - Candlestick

Eric Stepniewski

2.000 €

011 - Sconce

Eric Stepniewski

4.000 €

286 - jewelry box

Eric Stepniewski

5.450 €

1000 - Bishop's crozier

Eric Stepniewski

6.000 €

111G - Center piece

Eric Stepniewski

6.200 €

035 - Cups with shell and cherubs

Eric Stepniewski

6.300 €

284 - Pair of sconces

Eric Stepniewski

7.200 €

281 - Sconce

Eric Stepniewski

7.500 €

204M - Tripod stands

Eric Stepniewski

7.600 €

062C - Crystal and brass vase

Eric Stepniewski

7.700 €